De manera general...

Les entitats que formem part de Fluviatilis ens hem proposat, com a objectiu general, la conservació i la rehabilitació d'ecosistemes fluvials augmentant la seva resiliència al canvi climàtic i la provisió de serveis ecosistèmics mitjançant la custòdia fluvial.

I de manera específica...

Comunicar i educar

Promovem actuacions perquè la ciutadania s'acosti als espais aquàtics, els conegui i s'involucri en la conservació i la millora.

Resultats esperats