Múrcia; Albacete

Phone: 968 966 407
Brief info

ANSE és una entitat de custòdia del territori que durant els seus gairebé 50 anys de funcionament ha desenvolupat i executat diferents projectes lligats al sud-est ibèric.

Els fins d'ANSE, segons els seus estatuts, són:
1. Contribuir a la protecció de la naturalesa, les riqueses naturals i el patrimoni cultural associat. Col·laborar amb entitats que persegueixin els mateixos fins
2. Promoure i fomentar la investigació sobre la Natura i sobre els problemes que afecten el medi ambient
3. Realitzar tasques de divulgació per donar a conèixer els nostres valors naturals.
Promoure l'educació ambiental i afavorir la sensibilització sobre el paper que l'individu i la col·lectivitat exerceixen en el medi ambient.
4. Promoure totes les activitats que afavoreixin un desenvolupament sostenible respectuós amb el medi ambient, com l'agricultura i les ramaderies ecològiques, el consum responsable, l'ús d'energies renovables, etc.
5. Fomentar la participació de la societat mitjançant la promoció del voluntariat i altres activitats juvenils, culturals i socials relacionades amb la conservació del medi ambient. Constituir-se en entitat prestadora de serveis a la joventut per al coneixement del medi i el desenvolupament recíproc de la persona i el seu entorn.