Proxecto Fluviatilis

Fluviatilis é unha proposta xerada por un grupo de cinco coñecidas entidades de conservación, cuxa principal liña de actuación é a custodia do territorio e que se uniron para poñer en marcha iniciativas transformadoras que promovan a bioeconomía como unha oportunidade para mostrar que a conservación do os recursos naturais poden ir da man de actividades que xeran desenvolvemento económico e social.

Fomento da bioeconomía e do emprego verde inclusivo

Fluviatilis vincularase a diferentes colectivos para o desenvolvemento de actividades de fomento da economía local, a impartición de cursos de formación e educación e o fomento da RSE.

Avaliación do estado dos ríos

A caracterización e diagnose das zonas onde se realizarán as actuacións de conservación e rehabilitación do proxecto será clave para determinar as melloras correctoras que sexan necesarias.

Realizaranse obradoiros nos centros educativos das áreas de influencia do proxecto, enfocados a dar a coñecer como se estudan os ecosistemas e como establecer medidas correctoras dos impactos detectados, facendo fincapé nas EEI.

Dirixido a diferentes niveis educativos! Estás interesado? Póñase en contacto coa entidade coordinadora do proxecto no seu territorio para obter máis información.

Escolas

Organizaremos, de forma simultánea por todas as entidades participantes, bioblitzes masivos de biodiversidade nas diferentes áreas do proxecto.

Un BioBlitz é un período intensivo de exploración biolóxica nun intento de rexistrar todas as especies vivas dentro dunha área designada, no que participan científicos, naturalistas e voluntarios.

Queremos achegar a ciencia aos cidadáns!

Xornadas Bioblitz

Realizaranse xornadas anuais de eliminación de especies invasoras e de alerta temperá para a identificación e localización de novas especies potencialmente perigosas.

Tamén se organizarán xornadas para dar a coñecer o estado ecolóxico dos tramos nos que se está a realizar ou para plantar plantacións coa cidadanía.

As accións de voluntariado non son, en ningún caso, un substituto dun posto de traballo, sendo un altofalante para dar a coñecer o que se fai no marco de Fluviatilis.

Xornadas de Voluntariado

Apoios

Esta proposta beneficia dunha convocatoria de axudas, promovida pola Fundación Biodiversidade do Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico (MITECO), para grandes proxectos transformadores de carácter científico-técnico centrados no fomento da bioeconomía e a contribución a transición ecolóxica, no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia (PRTR) financiado pola Unión Europea – Next Generation EU.