Cada unha das entidades do proxecto Fluviatilis coordina actuacións no seu ámbito territorial de actuación

ADEGA

Actuarase nas Zonas de Especial Conservación (en diante, ZEC) da Rede Natura 2000 (en diante, RN2000) e nas Zonas de Especial Protección para as Aves (en diante, ZEPA), en particular coas seguintes denominacións: ZEC río Tambre (RN2000 ES1110016); ZEC Río Tea (RN2000 ES1140006); ZEC Sobreirais do Arnego (RN2000 1140015); Macizo Central ZEC (RN2000 1130003); ZEC (RN2000 ES1130001) e ZEPA (ES000376) Baixa Limia. En todos estes espazos, un dos hábitats máis salientables é o 91E0, prioritario na Directiva 92/43/CEE.

ANSE

Actuarase nos tramos do río Segura e do río Mundo comprendidos entre o encoro de Cenajo (Segura), o de Camarillas (Mundo) e o canón de Almadenes (Segura) nas provincias de Murcia e Albacete. Neste ámbito atópanse os seguintes espazos da RN2000: ZEC Serras e Veiga Alta do Segura e Ríos Alhárabe e Moratalla (ES6200004), ZEPA Serra do Molino, Embalse del Quípar e Llanos del Cagitán (ES0000265), ZEC e ZEPA Serra de Alcaraz e Segura e Canóns do Segura e do Mundo (ES4210008) así como o Espazo Natural Protexido do Parque Natural de Sotos e Bosques da Ribera de Cañaverosa..

GRUP DE NATURA FREIXE

Actuarase na RN2000 e no catálogo de Humidais de Cataluña (en diante, ZHC) coas seguintes denominacións: Riberes i Illes de l’Ebre (RN2000 ES5140010), Aiguabarreig Siurana-Ebre (ZHC:19003002), L’Illa d ‘Ascó (ZHC: 19003001) Meandre de Flix (ZHC: 19003009) e Sebes i meandre de Riba-roja (ZHC: 19003008). Do conxunto de espazos que constitúen esta figura de protección, actuarase principalmente nos situados na comarca da Ribera d’Ebre en Taragoña.

FUNDACIÓ LIMNE

Actuarase principalmente no Parque Natural do Turia, parque catalogado como de relevancia rexional que discorre entre a cidade de Valencia e o municipio de Chulilla, que funciona como un gran corredor territorial, englobando espazos protexidos como a ZEPA do Alto Turia e a Serra do Negrete (ES523200), LIC Serra do Negrete (ES5233009) e Paraxes Naturais Municipais de Les Rodanes e Los Calderones. Tamén se realizarán actuacións noutros espazos protexidos da Comunidade Valenciana, como o LIC Curs mitjà del riu Palància (ES5232003), LIC Curs mitjà del riu Albaida (ES5232008)) e o LIC Riu Xúquer (ES5232007).

RED CAMBERA

Actuarase na ZEC Río Asón (ES1300011), integrada polos ríos Asón e Gándara e outras de menor importancia ao seu paso polo concello de Ramales de la Victoria.

Priorizamos espazos protexidos con realidades diversas, para obter un mosaico final de diferentes tipos de actuación.

Caracterizaranse e diagnosticaranse os ámbitos de actuación para establecer un marco común normalizado de metodoloxías de avaliación ambiental implantadas a nivel do territorio da Península Ibérica, co fin de facer un seguimento das actuacións de conservación.

Para determinar a validez das conclusións e garantir a independencia do proceso de decisión, os resultados obtidos serán validados polo comité científico do CEDEX.