Murcia; Albacete

Phone: 968 966 407
Brief info

A ANSE é unha entidade de custodia do territorio que, durante os seus case 50 anos de funcionamento, desenvolveu e executou diferentes proxectos vinculados ao sueste ibérico.

Os fins da ANSE, segundo os seus estatutos, son:
1. Contribuír á protección da Natureza, da riqueza natural e do patrimonio cultural asociado. Colaborar con entidades que persigan os mesmos fins
2. Promover e fomentar a investigación sobre a Natureza e sobre os problemas que afectan ao medio ambiente
3. Realizar labores de divulgación para dar a coñecer os nosos valores naturais.
Promover a educación ambiental e promover a concienciación sobre o papel que o individuo e a comunidade xogan no medio ambiente.
4. Potenciar todas as actividades que favorezan un desenvolvemento sostible e respectuoso co medio ambiente, como a agricultura e gandería ecolóxicas, o consumo responsable, o uso de enerxías renovables, etc.
5. Fomentar a participación da sociedade promovendo o voluntariado e outras actividades xuvenís, culturais e sociais relacionadas coa conservación do medio ambiente. Converterse nunha entidade que preste servizos á mocidade para o coñecemento do medio e o desenvolvemento recíproco da persoa e do seu contorno.