La Fundació Limne i l’Ajuntament de Montaverner van signar el dilluns 22 de maig un conveni de custòdia per a la divulgació, conservació, restauració i millora del patrimoni natural i la biodiversitat en l’àmbit del riu Albaida mitjançant accions de voluntariat i custòdia fluvial.

La Fundació Limne es compromet, a través d’este conveni, a dur a terme les següents tasques al riu Albaida, que compten amb pressupost mercés al projecte Fluviatilis, inclòs en una subvenció impulsada per la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), per a grans projectes transformadors d’índole cientificotècnica enfocats a la promoció de la bioeconomia i la contribució a la transició ecològica, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU:

  • Realitzar una caracterització del riu Albaida al seu pas per Montaverner.
  • Analitzar de manera semestral la qualitat química i biològica del riu.
  • Analitzar de manera anual la qualitat hidromorfològica del tram.
  • Realitzar un control de rebrots de la canya invasora Arundo donax.
  • Plantar vegetació autòctona a les zones on la Confederació Hidrogràfica ha col·locat geotèxtil, per tal de fomentar la restauració del bosc de ribera.
  • Desenvolupar accions de voluntariat ambiental obertes a tota la ciutadania de Montaverner.