Cadascuna de les entitats del projecte Fluviatilis coordina accions al seu àmbit territorial d’actuació:

ADEGA

S’actuarà a Zones d’Especial Conservació (d’ara endavant, ZEC) de la Xarxa Natura 2000 (d’ara endavant, RN2000) ia Zones Especial Protecció de les Aus (d’ara endavant, ZEPA), particularment amb les denominacions següents: ZEC Riu Tambre (RN2000 ES1110016); ZEC Riu Tea (RN2000 ES1140006); ZEC Sobreirais do Arnego (RN2000 1140015); ZEC Massís Central (RN2000 1130003); ZEC (RN2000 ES1130001) i ZEPA (ES000376) Baixa Limia. A tots aquests espais un dels hàbitats més destacables és el 91E0, prioritari de la Directiva 92/43/CEE.

ANSE

S’actuarà als trams del Riu Segura i Riu Mundo compresos entre l’embassament del Cenajo (Segura), l’embassament de Camarillas (Mundo) i el canó d’Almadenes (Segura) a les províncies de Múrcia i Albacete. En aquest àmbit es troben els següents espais de la RN2000: ZEC Serres i Vega Alta del Segura i Rius Alhárabe i Moratalla (ES6200004), ZEPA Serra del Molí, Embassament del Quípar i Plans del Cagità (ES0000265), ZEC i ZEPA Sierra i Segura i canons del Segura i del Món (ES4210008) així com l’Espai Natural Protegit de Reserva natural Sotos i Boscos de Ribera de Cañaverosa.

GRUP DE NATURA FREIXE

S’actuarà a la RN2000 i del catàleg de Zones Humides de Catalunya (d’ara endavant, ZHC) amb la denominació següent: Riberes i Illes de l’Ebre (RN2000 ES5140010), Aiguabarreig Siurana-Ebre (ZHC:19003002), L’Illa d ‘Ascó (ZHC: 19003001) Meandre de Flix (ZHC: 19003009) i Sebes i meandre de Riba-roja (ZHC: 19003008). Del conjunt d’espais que constitueixen aquesta figura de protecció s’actuarà principalment on es localitzen a la comarca de la Ribera d’Ebre a Tarragona.

FUNDACIÓ LIMNE

S’actuarà principalment al Parc Natural del Túria, un parc catalogat com de rellevància regional que discorre entre la ciutat de València i el municipi de Chulilla que funciona com un gran corredor territorial, englobant àrees protegides com la ZEPA Alt Túria i Serra del Negrete ( ES523200), el LIC Serra del Negrete (ES5233009) i els Paratges Naturals Municipals Les Rodanes i Els Calderones. També s’actuarà en altres espais protegits de la Comunitat Valenciana, com ara el LIC Curs mitjà del riu Palància (ES5232003), LIC Curs mitjà del riu Albaida (ES5232008)) i el LIC Riu Xúquer (ES5232007).

RED CAMBERA

S’actuarà al ZEC Río Asón (ES1300011), conformat pels rius Asón i Gándara i altres de menor entitat al seu pas pel municipi deRamales de la Victoria.

Hem prioritzat zones protegides amb realitats diverses per obtenir un mosaic final de diferents tipus d’actuació.

Les zones dactuació es caracteritzaran i diagnosticaran per establir un marc estandarditzat comú de metodologies davaluació ambiental implementat a nivell del territori de la Península Ibèrica, amb l’ànim de fer un seguiment de les actuacions de conservació.

Per determinar la validesa de les conclusions i garantir la independència del procés de decisió, els resultats obtinguts es validaran per part del comitè científic CEDEX.