Galiza

E-mail: adega@adega.gal
Phone: 981 570 099
Brief info

ADEGA é unha entidade de conservación que, ao longo dos seus 47 anos de funcionamento, desenvolveu e executou diferentes proxectos para a defensa do medio ambiente galego.

A súa actividade é bastante diversa, ramificándose para abordar numerosos problemas ambientais. É unha entidade que defende que a diversidade biolóxica se reflicte na diversidade cultural e que ambas hai que preservar.

ADEGA avoga por un modelo de desenvolvemento ecoloxicamente sostible e socialmente xusto, por un modelo de desenvolvemento sen destrución ambiental que reduza as desigualdades dentro de cada país e entre os países e, para iso, promova ferramentas de xestión participativa, como a custodia do territorio.

Leave a comment