Catalunya

E-mail: info@freixe.cat
Phone: 977 265 112
Brief info

O Grup de Natura Freixe é unha entidade de custodia do territorio que, ao longo dos seus 30 anos de funcionamento, desenvolveu e executou diferentes proxectos en Cataluña para a conservación da Biodiversidade Terrestre e a xestión de espazos protexidos.

Os fins da asociación segundo os seus estatutos son:

1) Realización de actuacións de educación e conservación ambiental.
2) Observación, estudo e conservación do medio natural.
3) A colaboración coa administración ou con outras entidades nas tarefas de protección e conservación do medio natural.
4) Xestión de espazos naturais protexidos e actividades de custodia do territorio.

Para o cumprimento destes fins, a asociación realiza as seguintes actividades: i) Organización de xornadas técnicas e formativas, ii) estudos científicos e técnicos, iii) actividades de divulgación e participación cidadá con fins educativos, iv) concorrencia competitiva en subvencións a nivel estatal e comunitario.

Leave a comment