Cantàbria

Brief info

Red Cambera és una entitat amb 10 anys de trajectòria que té com a finalitats:
i) promoure i/o avalar acords de Custòdia del Territori; ii) potenciar la conservació del medi natural (biosfera i geosfera) a través de la millora de la funcionalitat dels ecosistemes, dels seus processos i dels seus integrants; iii) fomentar, mitjançant diferents eines, el voluntariat ambiental i la participació ciutadana en els processos de presa de decisions i en la pròpia conservació i gestió del medi natural.

Leave a comment