Cantabria

Brief info

Rede Cambera é unha entidade con 10 anos de experiencia que ten como obxectivo:

i) promover e/ou avalar os acordos de custodia do territorio; ii) promover a conservación do medio natural (biosfera e xeosfera) mediante a mellora da funcionalidade dos ecosistemas, dos seus procesos e dos seus membros e; iii) promover, a través de diferentes ferramentas, o voluntariado ambiental e a participación cidadá nos procesos de toma de decisións e na conservación e xestión do medio natural.

Leave a comment