Organitzarem, de manera simultània per totes les entitats participants, bioblitzs massius de biodiversitat als diferents àmbits d’actuació del projecte.

Un BioBlitz és un període intens d’exploració biològica en un intent de registrar totes les espècies vives dins d’una àrea designada, en què intervenen científics, naturalistes i voluntaris.

Volem acostar la ciència a la ciutadania!