Des dels seus inicis l’any 2022, les entitats del projecte Fluviatilis arrepleguem un seguit de mostres per a valorar els nostres trams d’actuació i estudiar-ne l’evolució de l’estat ecològic d’eixos rius, per tal de conèixer la seua evolució i si cal corregir les possibles disfuncions

Este estudi fins ara, permet l’anàlisi de 20 mostrejos de peixos, 79 analítiques de qualitat fisicoquímica, 41 mostrejos de macroinvertebrats aquàtics i 32 anàlisis de qualitat hidromorfològica.

La valoració conjunta que fa cadascuna de les entitats de la qualitat biològica, hidromorfològica i físico-quimica dels seus trams es fa en base a diferents analítiques i protocols oficials. Per a la valoració de l’estat biològic, per exemple, s’ha tingut en compte l’index de macroinvertebrats aquàtics IBMWP (i METI a les conques d’aplicació).  Per a la valoració de l’estat hidromorfològic s’han tingut en compte els indexs HMF, QBR i IHF.  I finalment, per a la valoració de la qualitat físico-química s’han estudiat els següents paràmetres: oxígen dissolt, conductivitat elèctrica, pH, Amoni, nitrits, nitrats i fosfats.