Tres tècnics d’ANSE que realitzaven un mostreig d’invertebrats a la confluència dels rius Moratalla i Segura, just a la vora de la finca que es pretén restaurar en el marc del projecte FLUVIATILIS, van localitzar un exemplar de bavosa de riu o Salaria fluviatilis, espècie que precisament dóna nom al projecte, però que es trobava aparentment extingida a la Regió de Múrcia. Després d’uns moments d’eufòria, els tècnics van telefonar des del camp a investigadors del Dept. de Zoologia de la Universitat de Múrcia que van confirmar que no era la primera cita, sinó que aquesta espècie havia aparegut en diversos trams de la Conca del Segura, sent la primera troballa el 2021 al riu Món.

Una misteriosa i explosiva colonització

Com s’indicava anteriorment, ja el 2021 investigadors de la UMU havien trobat l’espècie al riu Món al seu pas per Albacete, però els darrers anys diferents mostrejos realitzats per investigadors de la UMU i tècnics de la CHS han trobat l’espècie en diferents punts de la conca del Segura. Molts d’aquests trams eren ben coneguts i havien estat mostrejats pocs anys abans. Com es pot haver produït una colonització tan ràpida i espectacular en un breu període de temps?

Les hipòtesis que es plantegen poden ser bàsicament tres:

  • Una introducció (reintroducció) de l’espècie realitzada de forma incontrolada per particulars, bé de forma dirigida o bé pel seu ús com a esquer de pesca amb peix viu.
  • Una colonització explosiva i recent a través del transvasament Tajo-Segura.
  • Una recolonització a partir de poblacions que no haguessin estat detectades en cap mostreig.

Les hipòtesis un i dues semblen les més probables, però afegeixen un dilema, com gestionem una espècie amenaçada que ha arribat de forma desconeguda i probablement il·legal a una conca i que la colonitza de manera aparentment massiva?

Per descomptat, introduir (o reintroduir) espècies sense conèixer quins efectes pot tenir sobre els sistemes aquàtics no sembla la millor opció per a un riu com el Segura, però la veritat és que la comunitat de peixos està dominada per espècies invasores i juntament amb la recolonització de l’anguila les darreres dècades suposa recuperar una espècie autòctona. A més, cal preguntar-se si el bleni de riu aconseguirà establir-se a llarg termini o és només una explosió demogràfica i acabarà desapareixent.

El projecte FLUVIATILIS

El projecte FLUVIATILIS es beneficia d’una convocatòria d’ajuts, impulsada per la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), per a grans projectes transformadors d’índole cientificotècnica enfocats a la promoció de la bioeconomia i la contribució a la transició ecològica, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) finançat amb els fons NextGenerationEU.

Leave a comment