Realizaranse obradoiros nos centros educativos das áreas de influencia do proxecto, enfocados a dar a coñecer como se estudan os ecosistemas e como establecer medidas correctoras dos impactos detectados, facendo fincapé nas EEI.

Dirixido a diferentes niveis educativos! Estás interesado? Póñase en contacto coa entidade coordinadora do proxecto no seu territorio para obter máis información.