Xornadas de Voluntariado

Realizaranse xornadas anuais de eliminación de especies invasoras e de alerta temperá para a identificación e localización de novas especies potencialmente perigosas.

Tamén se organizarán xornadas para dar a coñecer o estado ecolóxico dos tramos nos que se está a realizar ou para plantar plantacións coa cidadanía.

As accións de voluntariado non son, en ningún caso, un substituto dun posto de traballo, sendo un altofalante para dar a coñecer o que se fai no marco de Fluviatilis.