El projecte Fluviatilis reitera la seua aposta per l’Educació Ambiental com un dels pilars per donar a conèixer el medi hídric i el seu ecosistema, conscienciant la societat sobre els problemes que amenacen els ecosistemes valencians, com la presència d’espècies invasores o el canvi climàtic i aportant claus i mecanismes per a la conservació i la millora.

Amb l’objectiu de reforçar la formació en temes mediambientals, l’equip de Limne realitza tallers mediambientals per a les escoles valencianes des de l’inici del projecte Fluviatilis, sumant ja la participació de més de 1.500 alumnes a l’equador del projecte.

Aquestes propostes i tallers fomenten sortir de l’aula i apropar-se als entorns naturals dels municipis on s’aplica la campanya, perquè l’alumnat adquireixi coneixements i consciència ambiental, de manera pràctica, sobre la protecció del nostre entorn, tant dels recursos hídrics com del medi ambient, mitjançant diferents dinàmiques adaptades a cada nivell escolar on s’expliquen també conceptes vinculats al cicle de l’aigua, el concepte d’empremta hídrica o què és el domini públic hidràulic.

Vincles amb la realitat quotidiana dels alumnes

El programa s’ha adaptat per establir vincles entre la vida quotidiana de l’alumnat i el projecte Fluviatilis, facilitant-ne la comprensió. La relació propera dels estudiants amb l’àrea del projecte està demostrada l’efectivitat d’aquest enfocament.

Aquestes propostes deducació ambiental formen part de l’Acció A9 de Fluviatilis, juntament amb les activitats de cap de setmana. Totes compten amb el suport de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU.

Leave a comment