L’equip tècnic de la Fundació Limne ha dut a terme, durant els darrers mesos i sota la supervisió dels agents ambientals, la recol·lecció dels materials forestals de reproducció de diverses espècies de ribera que s’engloben al projecte Fluviatilis, així com el tractament , condicionament i emmagatzematge d’aquests materials per a la seva conservació al viver que l’entitat gestiona a Quart de Poblet i que, en esta primera fase, s’encara a les espècies següents: Salix eleagnos, Salix purpurea, Salix atrocinerea, Tamarix canariensis, Tamarix africana , Tamarix gallica, Nerium oleander i Populus alba.

Al viver, el material forestal entra en fase de producció: es germinen i es crien les plantes fins que les plàntules tenen uns 20 cm d’alçada, sota la cura del personal de Limne, amb l’experiència necessària per treballar amb aquestes espècies i amb requeriments específics.

Posteriorment, totes aquestes plantes es destinaran als projectes de restauració de rius de l’entitat.