O equipo técnico da Fundación Limne levou a cabo, nos últimos meses e baixo a supervisión de axentes ambientais, a recollida de materiais forestais de reprodución de diversas especies de ribeira que se inclúen no proxecto Fluviatilis, así como o tratamento, acondicionamento e almacenamento destes materiais para a súa conservación no viveiro que a entidade xestiona en Quart de Poblet e que, nesta primeira fase, aborda as seguintes especies: Salix eleagnos, Salix purpurea, Salix atrocinerea, Tamarix canariensis, Tamarix Africana , Tamarix gallica, Nerium oleander e Populus alba.

No viveiro o material forestal entra na fase de produción: as plantas xerminan e crían ata que as mudas alcanzan uns 20 cm de altura, baixo o coidado do persoal de Limne, coa experiencia necesaria para traballar con estas especies e coas súas necesidades específicas.

Posteriormente, todas estas plantas destinaranse aos proxectos de restauración fluvial da entidade.
Recollida de material forestal de reprodución