A Fundación Limne acondicionou e puxo en funcionamento un viveiro municipal en Quart de Poblet, preto do Parque Natural do Turia. Esta instalación, na que se cultivarán anualmente 10.000 plantas de diversas especies de ribeira, ten como obxectivo alimentar con vexetación autóctona diversos tramos fluviais enmarcados no proxecto Fluviatilis, unha iniciativa que conta co apoio da Fundación Biodiversidad do Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia (PRTR), financiado pola Unión Europea – NextGenerationEU.

Este viveiro, especializado en vexetación acuática, xorde como un complemento necesario das actuacións de loita contra as plantas invasoras e exóticas que se apoderan do Turia, masas monoespecíficas de moi elevado consumo de auga, como o carrizo común, contra o que se despregou, en Nos últimos anos implantouse un plan de contención que implica a súa eliminación con medios mecánicos e a posterior solarización, é dicir, a colocación dunha malla sintética para queimar e matar os rizomas destas plantas.

Dende a Fundación Limne sinalan que “as mallas hai que retirar aos dous anos, sendo o momento idóneo para recuperar a biodiversidade do río con vexetación autóctona, adaptada ao noso clima e solo”.
A restauración destas zonas con plantas acuáticas autóctonas mellora a biodiversidade e establece unha barreira para a colonización de novos invasores. Tamén son fixadores de carbono e actúan como abrigo e alimento para a fauna asociada. Entre as plantas que se traballan no novo viveiro atopamos principalmente arbustos, aínda que no futuro poderán albergar outras especies semimerxidas, que desempeñan un papel depurativo e aumentan a calidade da auga.

O concelleiro de Desenvolvemento Urbano Sostible, Transición Ecolóxica e Cambio Climático, Bartolomé Nofuentes, destaca que “en Quart de Poblet realízanse diversos proxectos europeos para a restauración do río, como Fluviatilis ou NaturTuria, que supoñen un marco de referencia para participación das comunidades municipais a nivel europeo e para o desenvolvemento e implementación de políticas innovadoras a nivel local“.

Formación ambiental
A posta en marcha do viveiro compleméntase co fomento do emprego verde, mediante accións formativas enfocadas a diversos colectivos, establecendo un marco de colaboración con diversas entidades para mellorar a situación dos asistentes no mercado laboral, mediante a posta en marcha de actividades de formación, captación, derivación, etc. programas de orientación e inclusión. O obxectivo é apoiar a distintos colectivos sociais para que realicen o seu dereito a acceder a un emprego de calidade. Así mesmo, prevén a programación de accións específicas para a mocidade.

Leave a comment