Unhas 2.000 anguías, aproximadamente 50 quilogramos de exemplares desta especie, foron soltas no río Sellent, ao seu paso por Cárcer. Esta actuación foi realizada por técnicos do Servizo de Caza e Pesca da Consellería en colaboración con Limne e o Concello.

A densidade de anguías nos nosos ríos foi reducindo progresivamente pola contaminación, a sobrepesca ou por barreiras que impiden a súa migración natural, como presas ou presas. Neste sentido, a presenza de poboacións silvestres nos ríos valencianos depende, en boa medida, das repoboacións que a Consellaría realice periodicamente, polo que estas son fundamentais para a súa continuidade no noso territorio.

Á acción asistiron compañeiros do programa Animalades da canle autonómica ÀPunt, que se fixeron eco e emitiron unha reportaxe que podedes consultar nesta ligazón. Aquí vos ofrecémosvos unha pequena proba: