A Fundación Limne organizará o próximo 17 de maio, en Càrcer (Valencia), unha xornada formativa dirixida a xestores dos ecosistemas fluviais da Demarcación Hidrográfica do Xúcar: representantes de corporacións locais, técnicos municipais e de medio ambiente, axentes medioambientais, usuarios ou colectivos vinculados á uso dos ecosistemas fluviais e licenciados en ciencias.

Esta formación, que se enmarca na acción Fluviatilis A.0.3, ten como obxectivo xeral a posta en marcha de accións específicas de xestión participativa a través da custodia fluvial, coa implicación dos colectivos locais, en contornas fluviais (dominio público hidráulico –DPH– e as súas zonas afectadas) no a provincia de Valencia, mediante o coñecemento previo do funcionamento, da problemática, do marco lexislativo e das posibles técnicas de xestión para a conservación e mellora de todos os elementos que integran o ecosistema fluvial ou o afectan.

Os relatores do curso son destacados técnicos da Confederación Hidrográfica do Xúcar, da Consellería de Medio Ambiente, Augas, Infraestruturas e Territorio da Generalitat Valenciana, do Concello de Valencia e da propia Fundación Limne.

O curso terá os seguintes eixos básicos:

  • Identificación da funcionalidade e da problemática dos ecosistemas fluviais.
  • Coñecemento da normativa, competencias e procedementos administrativos.
  • Coñecemento dos protocolos de vixilancia da calidade da auga e da biodiversidade.
  • Coñecer as ferramentas legais que facilitan a corresponsabilidade na xestión da DPH e das súas áreas afectadas.
  • Posta en marcha de actuacións concretas de proxectos de custodia fluvial.

Leave a comment