Dende o ano 2019 o Grup de Natura Freixe e o Concello de Riba-roja d’Ebre establecen unha colaboración para levar a cabo actuacións de mellora dos hábitats e especies do espazo meandro de Riba-roja d’Ebre, espazo natural de grande interese incluído. no catálogo de Humidais de Cataluña.

Unha das principais actuacións que se levou a cabo foi a escavación dun espazo lacustre co obxectivo de crear un novo hábitat de transición entre o ecosistema agroforestal e o ecosistema fluvial. Á súa vez, esta nova lámina de auga favorecerá á fauna circundante no espazo protexido e favorecerá un hábitat illado do curso fluvial para o transporte de ictiofauna autóctona ameazada.

Consciente da actual situación hidrolóxica do río Siurana, agravada polo cambio climático, e da necesidade de aportar solucións para manter o patrimonio xenético (pool xenético) das súas poboacións de peixes autóctonos, o Grupo Natura Freixe propúxose utilizar a lagoa de Riba -roja d ‘Ebre como hábitat de transferencia temporal dos exemplares rescatados das pozas illadas do tramo inferior do Siurana.

Na mañá de onte, pois, co visto e prace do Servizo de Pesca continental do Departamento de Acción Climática e Axenda Rural da Generalitat de Cataluña, realizouse un rescate de 1.135 peixes grazas á colaboración entre o equipo do Grupo de Natura Freixe e Silvicultura catalá. Entre as especies rescatadas destacan o bagre (Squalius laietanus), o bagre do Ebro (Luciobarbus graellsii) e a madrilla (Parachondrostoma miegii), dos que se rescataron 938 exemplares.

Ambas entidades valoran moi positivamente os resultados da actuación, xa que deste xeito se pode favorecer o desenvolvemento destas especies ameazadas, evitando relacións con peixes exóticos e aumentando o número de poboacións reprodutoras a reintroducir no río Siurana cando as condicións de conectividade fluvial sexan máis altas. favorable. Tamén se soltarán no tramo final do Ebro, onde estas especies son pouco representativas, para mellorar a súa integridade biolóxica.

Un rescate enmarcado no proxecto Fluviatilis: custodia para a resiliencia

O Grupo de Natura Freixe anunciou a mediados de xullo un investimento de fondos europeos na Ribera d’Ebre para adaptar ríos e zonas húmidas ao cambio climático mediante solucións baseadas na natureza, como é o caso deste rescate da fauna acuática.

Este programa de traballo, que se levará a cabo ata 2025, inclúese no denominado proxecto Fluviatilis, unha proposta xerada por un grupo de cinco entidades conservacionistas que se uniron para poñer en marcha iniciativas transformadoras que fomenten a bioeconomía nos seus respectivos ámbitos de actuación. como unha oportunidade para demostrar que a conservación dos recursos naturais pode ir unida a actividades que xeran desenvolvemento económico e social.

Este proxecto, que na Ribera d’Ebre foi presentado polo Grupo Natura Freixe, está asociado a unha estratexia territorial que busca achegar a natureza á poboación e aborda os posibles efectos do cambio climático con solucións que poñan en valor o valor da biosfera.

Ademais, Fluviatilis realizarase simultaneamente en diferentes ámbitos e, aínda que naceu cunha visión conxunta, cada unha das entidades consorciadas coordinará as actuacións no seu territorio: Asociación Para a Defensa Ecolóxica de Galiza (ADEGA), Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) na Rexión de Murcia, Grup de Natura Freixe (GNF) en Cataluña, Fundación LIMNE na Comunidade Valenciana e Red Cambera en Cantabria.

Fluviatilis conta co apoio da Fundación Biodiversidade do Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico (MITECO) no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia (PRTR), financiado pola Unión Europea – NextGenerationEU.

Leave a comment