En Valencia, designada Capital Verde Europea 2024, celebrarase a “Conferencia Internacional sobre Conservación e Xestión dos Humidais ante o Cambio Climático“. Este evento, que terá lugar do 14 ao 16 de febreiro de 2024, abordará os retos e oportunidades de futuro en a conservación dos humidais, con especial atención á adaptación e mitigación do cambio climático e á promoción da biodiversidade.

A conferencia centrarase nas ameazas para os humidais, o seu papel fundamental fronte ao cambio climático, a conservación da biodiversidade, a gobernanza e a empregabilidade verde. Prestarase especial atención á Rexión Mediterránea, destacando a importancia destes ecosistemas na regulación climática e o seu valor desde o punto de vista natural e cultural. Discutaranse retos como a perda de biodiversidade, a degradación das zonas húmidas e o seu papel crucial na mitigación do cambio climático.

A Fundación Limne participará nas sesións sobre restauración de humidais, ameazas para os humidais, gobernanza, dimensión social e relación entre humidais, emprego verde e ecoemprendemento, sendo panelista na sesión 6 da Conferencia Internacional, cunha ponencia sobre ” O reto da participación cidadá na conservación dos humidais”, no que detallarán, entre outros aspectos, algúns aspectos dos proxectos PRTR da entidade, entre os que se atopa Fluviatilis.

A xornada será un punto de encontro de investigadores, políticos, organizacións internacionais, sociedade civil, profesionais e estudantes.