O Concello de Quart de Poblet e Limne asinaron un convenio para a creación dun viveiro forestal e a mellora do medio ambiente e da calidade paisaxística das zonas fluviais do municipio.

A Fundación Limne, ademais, mediante este convenio, velará polo cumprimento das actividades a desenvolver en Quart de Poblet no marco do proxecto Fluviatilis, recollidas na Resolución de xestión da Fundación Biodiversidad do Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) , na Convocatoria de subvencións para apoiar grandes proxectos científico-técnicos transformadores para o fomento da bioeconomía e contribución á transición ecolóxica 2021 no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, financiado pola Unión Europea – NextGenerationEU. As actividades a desenvolver serán as seguintes:

  • Caracterización dos servizos dos ecosistemas.
  • Avaliación da calidade fisicoquímica e hidromorfolóxica.
  • Creación dun viveiro especializado en plantas de ribeira.
  • Desenvolvemento de rutas turísticas.
  • Desenvolvemento dun Plan de Formación aplicado á restauración fluvial.
  • Organización de obradoiros e xornadas de educación ambiental.
  • Plan de comunicación e sensibilización
  • Plan de medición e seguimento de indicadores