Dentro da actuación A6 do proxecto Fluviatilis, Limne realiza o control da cana Arundo donax en Montaverner, Sot de Ferrer, Càrcer e Quart de Poblet. A este coñecido invasor, esta semana engadimos as tarefas de control de Xanthium strumarium (= Xanthium italicum), en Montavernerespecie introducida desde América do Norte e que está moi estendida na maioría dos países de clima temperado, presentando un marcado carácter invasor na maioría deles.

En España é unha especie moi común en boa parte da costa mediterránea; Ten presenza en todas as provincias e arquipélagos. Atópase tanto como mala herba en cultivos de regadío, como en medios seminaturais e naturais como as marxes de ríos e encoros con augas ricas en materia orgánica, areais de praia e beiravías. A súa presenza confirmouse no río Albaida ao seu paso por Montaverner, unha das zonas de actividade de Limne en Fluviatilis.

A súa xestión, derivada dos enormes bancos de sementes que crea, é complexa. Ademais, é de rápido crecemento, polo que tende a crear masas monoespecíficas e densas en zonas naturais ou seminaturais, alterando potencialmente a estrutura e composición das comunidades nativas.

Presenta toxicidade: en fases iniciais é tóxico para o gando, afectando ás fibras e á calidade da la no caso das ovellas. Invade medios naturais e seminaturais, pero tamén afecta a zonas de cultivo, tanto agrícolas de regadío como de secano fresco.

As actuacións de control de Xanthium strumarium centraranse na retirada manual ou mecánica das plantas, garantindo a previa limpeza e desinfección de calquera tipo de maquinaria empregada nas tarefas de mantemento e restauración dos ríos de Albaida e, finalmente, poñer en marcha un programa de vixilancia mensual para avaliar a tendencia das súas poboacións despois da retirada.

Fluviatilis loita contra especies exóticas invasoras

As especies exóticas invasoras (EEI) son unha das principais causas de perda de biodiversidade no mundo, circunstancia que se agrava en hábitats e ecosistemas especialmente vulnerables, como as augas continentais (Real decreto 630/2013). Así mesmo, a presenza de EEI nas Demarcacións Hidrográficas pon en risco o cumprimento dos obxectivos ambientais establecidos no art. 4 da Directiva 2000/60/CE (Real decreto 630/2013). Polo tanto, a importancia da súa retirada radica na necesidade de abordar o seu control e xestión, establecendo un marco de cooperación entre os distintos distritos hidrográficos, realizando unha adecuada selección e implantación de metodoloxías que permitan o seu control e seguimento mediante un esforzo continuado e periodicamente durante a anos de execución do proxecto e, posteriormente, no marco dos acordos de custodia xa que aí radica a importancia de obter bos resultados na xestión e control destas especies.